Kā kļūt par brīvprātīgo?

Lai kļūtu par brīvprātīgo, nepieciešams aizpildīt anketu.

Brīvprātīgie, palīdzot LIBERTAI un tās aprūpē esošajiem dzīvniekiem, var gūt jaunu pieredzi un iespaidus. Pievienojoties brīvprātīgajiem, varēsi veikt dažādus darbus. Piemēram:

  • Vest pastaigās suņus;
  • Palīdzēt dzīvnieku apkopšanā;
  • Meklēt mājas dzīvniekiem;
  • Piedalīties biedrības akcijās un pasākumos;
  • Fiziski palīdzēt ar darba rokām ēku un teriotirjas labiekārtošanā;