Mia

~1 gadīga, raksturā aktīva un draudzīga, sadzīvo ar citiem dzīvniekiem. 

Džūlija

~3 gadīga, mierīga rakstura, labi sadzīvo ar citiem dzīvniekiem.

Fēliks

7 gadīgs runcis, ļoti mīļš, ar citiem dzīvniekiem nesadzīvo.

Bučs

13 gadīgs runcis, raksturā  draudzīgs, mierīgs, labi sadzīvo ar citiem dzīvniekiem.